Editorský tým

Vedoucí redaktor (Editor-in-Chief)
MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK
E-mail: kamal.mezian@gmail.com

Výkonná redakční rada
Mgr. Ota Gál., Ph.D.
Neurologická klinika aCentrum klinických neurověd
1. LF UK a VFN v Praze
E-mail:ota.gal@vfn.cz

MUDr. Jakub Jačisko
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
2. LF UK a FN Motol, Praha
E-mail: jakub.jacisko@gmail.com

Technický redaktor
MUDr. Martin Müller
Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN v Praze
E-mail: martin.muller12@icloud.com

 

Mgr. Markéta Zbranková
odborná redaktorka
Bidláky 20, 639 00 Brno
marketa.zbrankova@carecomm.cz