O časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství je oficiální vědecký časopis České společnosti pro rehabilitaci a fyzikální lékařství. Je to recenzovaný čtvrtletní odborný časopis. Časopis byl založen v roce 1923 (původně jako „Fysiatrický a reumatologický věstník“) a završil tak více než 100 let publikování vědeckých článků. Typy článků zahrnují původní výzkum, recenze, komentáře, klinické kazuistiky, krátké zprávy, vzdělávací materiály a dopisy editorovi. Všechny články jsou publikovány jako otevřený přístup, přičemž v žádné fázi procesu odesílání a publikování se neplatí žádný poplatek za publikaci. Časopis finančně podporuje Česká společnost rehabilitačního a fyzikálního lékařství.

Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Źádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.