Význam receptorů NK buněk u alogenních transplantací krvetvorných buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Autoři

Klíčová slova:

akutní myeloidní leukémie, KIR, NKG2D, MICA, MICB

Abstrakt

NK buňky hrají u alogenní transplantace kostní dřeně významnou roli, nejen při eradikaci zbývajících nádorových buněk, ale ovlivňují i rozvoj reakce štěpu proti hostiteli. Je tedy třeba porozumět jejich regulaci a tomu, jakým způsobem může reakce imunitního systému pacienta NK buňky dárce ovlivňovat. Inhibice a aktivace NK buněk je řízena celou řadou receptorů, které reagují na široké spektrum ligandů. Ať už inhibičních, které signalizují NK buňkám, že je cílová buňka v pořádku nebo aktivačních, které vyjadřují nějaké poškození cílové buňky. Mezi nejprozkoumanější receptory patří KIR a dále NKG2D se svými ligandy MICA a MICB. Přehledu jejich role v transplantaci kostní dřeně se věnuje tato práce.

 

Biografie autora

Pavel Pitule, Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Pracoviště:

Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

Tereza Dekojová, Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Pracoviště:

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Monika Holubová, Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Pracoviště:

Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Stahování

Publikováno

2023-12-18