Editorský tým

VEDOUCÍ REDAKTOR
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
edgar.faber@fnol.cz

REDAKCE ZA SPOLEČNOST PRO TRANFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice, Liberec
MUDr. Jiří Masopust
Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

ZA ČESKOU HEMATOLOGICKOU SPOLEČNOST
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň
doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky a genomiky, FN Brno
Ústav biologie LF UP v Olomouci
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

ZA ČESKOU SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU
doc. MuDr. Petr Dulíček, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie FN Ostrava