Novinky v léčbě periferních T-buněčných lymfomů

Autoři

  • Martina Oršulová IHOK, FNB
  • Andrea Janíková

Klíčová slova:

Periferní T-lymfomy,, etoposid, ALK inhibitory, HDAC inhibitory, brentuximab vedotin

Abstrakt

Periferní T-lymfomy (PTCL) jsou skupinou Non-Hodgkinových lymfomů, vyznačujících se  značnou heterogenitou, a ve srovnání s B-lymfomy horší léčebnou odpovědí, limitovanými léčebnými možnostmi a vysokou mortalitou. Statistické údaje, týkající se pacientů s PTCL, včetně těch shromážděných na území České republiky, jednoznačně poukazují na nezbytnost pátrání po nových strategiích směrujících ke zlepšení prognózy pacientů s PTCL. Heterogenita T-lymfomů a nedostatečné porozumění jejich patogeneze dosud podmiňují jak jejich nepřesnou a nedokonalou diagnostiku, tak i nedostatečný rozvoj cílených účinných léčebných postupů.

Stahování

Publikováno

2023-12-18