Potřebujeme systém sdílení volných transfuzních přípravků?

Autoři

  • Miloš Bohoněk
  • Zdenka Gašová
  • David Steiner
  • Gabriela Kolářová

Abstrakt

V České republice je organizace řízení transfuzní služby založena na decentralizovaném způsobu, tedy neexistuje jednotný systém, který by umožnil všem krevním bankám a zařízením transfuzních služeb mít přehled o dostupnosti transfuzních přípravků. Na základě této skutečnosti byl navržen systém s názvem Tržiště transfuzních přípravků. Tento systém by umožnil všem zařízením mít přehled o dostupnosti transfuzních přípravků a mít možnost je nakupovat a prodávat v reálném čase díky pravidelným aktualizacím. Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (STL) vypracovala dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjištění potřebných informací pro správné fungování systému a jeho zavedení. V tomto článku jsou vybrány otázky z dotazníkového šetření a podrobněji popsány odpovědi respondentů týkající se současné situace z pohledu transfuzních zařízení a jejich názoru na nově vznikající systém. Výsledky ukazují, že respondenti by uvítali informační systém Tržiště transfuzních přípravků, jelikož jej považují za přínosný. Na základě výsledků je možné optimalizovat jednotlivé části systému tak, aby odpovídaly potřebám a požadavkům jak transfuzních zařízení, tak krevních bank a systém mohl být úspěšně uveden do provozu.

Stahování

Publikováno

2023-12-18