Hemolytická nemoc plodu a novorozence - kazuistika

Autoři

  • Helena Kostrouchová FN Brno, TTO

Klíčová slova:

hemolytická nemoc plodu a novorozence, antierytrocytární protilátky, intrauterinní transfuze, RhD profylaxe, anti-G

Abstrakt

Kazuistika popisuje těhotenství inkompatibilní v Rh skupinovém systému erytrocytů. Těhotná s anamnézou RhD hemolytické nemoci plodu a novorozence v dřívějším těhotenství, má již v prvním trimestru aktuální gravidity neobvykle vysoký titr protilátky anti-D a přidávají se i další protilátky anti-C a anti-G. Rozvíjí se závažná anémie plodu, která od 22. týdne gestace vyžaduje opakované substituce intrauterinními transfuzemi erytrocytů. Rozbor této kazuistiky ilustruje problematiku hemolytické nemoci plodu a novorozence po diagnostické i léčebné stránce zejména z pohledu transfuzního lékaře.

Stahování

Publikováno

2023-01-03