Jak anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM predikují titr virus neutralizačních protilátek u dárců rekonvalescentní plazmy proti onemocnění covid-19?

Autoři

  • Alice Entrová
  • Kateřina Azeem
  • Jana Vlčková
  • Jan Smital
  • Simona Zatloukalová Ústav veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
  • Jarmila Ševčíková
  • Helena Kollárová
  • Dagmar Horáková

Klíčová slova:

SARS-CoV-2, covid-19, rekonvalescentní plazma, virus neutralizační protilátky

Abstrakt

Rekonvalescentní plazma byla jednou z léčebných modalit u pacientů s těžkým či středně těžkým průběhem nového akutního respiračního onemocněním covid-19. Základní podmínkou pro její podání je dostatečný titr virus neutralizačních protilátek ≥ 160. Cílem předkládané studie je analýza dat dárců rekonvalescentní anti-covid plazmy Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, posouzení korelace mezi jednotlivými zkoumanými parametry a jejich zhodnocení v návaznosti na doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19.

Stahování

Publikováno

2023-01-03