Kontakt

U Vojenské nemocnice 1200
169 02 PRAHA 6

Hlavní kontakt

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Klinika ORL 3. LF UK a ÚVN

Technický kontakt

Kateřina Michnová