O časopise

Časopis České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů a souborné referáty.
Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku včetně štítné žlázy a příštítných tělísek, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu, řeči a polykání, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti.
Časopis je důležitým zdrojem informací a pomůckou pro postgraduální vzdělávání lékařů z oboru.

Distribuce probíhá formou předplatného – na rozdíl od účelových tiskovin. Pro členy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je předplatné součástí členského příspěvku a časopis budou dostávat automaticky.

Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese:  https://www.orlaf.cz/