Nová doporučení k informování pacientů a dárců gamet v asistované reprodukci

Autoři

  • Hana Konečná Jihočeská univerzita
  • Zdeňka Elišková
  • Ivana Honzová

Klíčová slova:

asistovaná reprodukce, dárcovství gamet, informovaný souhlas, práva dětí, rodina, poradenství

Abstrakt

Počty cyklů asistované reprodukce s využitím dárcovských částí těla zásadním způsobem rostou. Jen v Evropě se ročně narodí ke stotisíci dětí, které mají nějaký vztah ke třem a více rodičovským osobám. Evropský odborný garant European Society of Human Reproduction and Embryology proto vydal v roce 2022 doporučení k informování dárců, příjemců a takto narozených dětí. Náš článek analyzuje vývoj v této oblasti a navrhuje řešení pro ČR. Je nutné, aby poskytovatelé okamžitě reagovali na fakt, že anonymitu dárcovství už nelze garantovat, a přizpůsobili tomu obsah konzultací a informovaných souhlasů potenciálních dárců a žadatelů. Legislativa pak má dvě možná řešení: 1. přistoupit na systém „polyparenthood“ nebo 2. cykly s dárcovstvím zásadním způsobem omezit.

Stahování

Publikováno

2024-02-22