Kontakt

I. P. Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

Hlavní kontakt

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Technický kontakt

Pavla Hrabcová