Torze dělohy u dvojčetného těhotenství

Autoři

  • Adéla Veselská Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín

Abstrakt

Torze dělohy je definována jako otočení dělohy kolem své osy o více než 45° v její podélné délce. Torze dělohy je velmi raritní, je uváděno, že se s ní lékař setká pouze jedenkrát za život. Častěji se vyskytuje v rámci těhotenství, jsou ale zaznamenány i případy torze  negravidní dělohy. Za posledních 20 let však bylo zdokumentováno pouze 25 případů [1].

Náš případ popisuje torzi dělohy u dvojčetného těhotenství, u zcela asymptomatické pacientky, kde byla diagnóza stanovena až peroperačně. Případ torkvované dělohy u vícečetného těhotenství byl popsán pouze jednou. Jednalo se o torzi jednoho rohu u vrozené vývojové vady dělohy- uterus didelphis [2].

Klíčová slova

Torze dělohy, těhotenství, dvojčata, leiomyomy, císařský řez

Publikováno

2023-04-21

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie