Kryokonzervace ovariální tkáně jako metoda pro zachování fertility u žen

Autoři

  • Veronika Hončová Fakultní nemocnice Olomouc

Klíčová slova:

zachování fertility, kryokonzervace ovariální tkáně, pomalé mražení, vitrifikace, onkofertilita, asistovaná reprodukce, in vitro fertilizace, in vitro maturace

Abstrakt

Cíl studie: Shrnout aktuální možnosti kryokonzervace ovariální tkáně jako jednu z dalších možných metod pro zachování plodnosti u žen

Typ studie: Přehledový článek

Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Metodika: Literární přehled získaný ze studií a prací týkající se kryokonzervace ovariální tkáně

Závěr: Kryokonzervace ovariální tkáně a její následná transplantace má významný potenciál pro zachování plodnosti nejen pro prepubertální a onkologické pacientky, ale také pro pacientky s různými zdravotními indikacemi vedoucí k předčasné ovariální insuficienci. Pro zachování co nejlepší kvality oocytů v kryokonzervované ovariální tkáni je nezbytné neustálé optimalizovat, standardizovat a porovnávat jak kryokonzervační protokoly, postupy a strategie, tak i proces rozmražení ovariální tkáně s její následnou transplantaci.

Publikováno

2023-02-23