Klíšťová encefalitida v graviditě

Autoři

  • Marie Kepková Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Klíčová slova:

klíšťová encefalitida, gravidita, virus klíšťové encefalitidy, klíště, neuroinfekce, meningeální příznaky

Abstrakt

Kazuistika popisuje případ mladé zdravé těhotné pacientky, u které se klíšťová encefalitida projevila v peripartálním období. Jedná se o poměrně vzácnou neuroinfekci u gravidních žen. Ačkoliv byla pacientka v nedávné době řádně očkována, projevila se u ní těžší encefalomyelitická forma onemocnění, která u ní zanechala trvalé následky. U novorozence nebyly zaznamenány žádné známky onemocnění či narušený psychomotorický vývoj v průběhu 11měsíčního sledování.

Publikováno

2023-04-21

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie