Fertilitu šetřící terapie u ektopické gravidity

Autoři

  • Borek Sehnal Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Budínova 2, Praha 18081 https://orcid.org/0000-0003-2622-2181
  • Jiří Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě a 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • Jan Matěcha Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • Michael Fanta Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Klíčová slova:

ektopická gravidita, cervikální gravidita, gravidita v jizvě po císařském řezu, farmakologická léčba, účinnost, bezpečnost

Abstrakt

Cíl studie: Přehled současných znalostí o možnostech fertilitu šetřící terapie v případě ektopického těhotenství.

Typ studie: Přehledová práce.

Metodika a výsledky:

Ektopické  těhotenství je definováno jako implantace embrya mimo dutinu děložní a to nejčastěji ve vejcovodu. Tato diagnóza je velmi častá u mladých žen. Ektopické těhotenství lze léčit pomocí následujících tří přístupů, které lze kombinovat: expektace, farmakologicky  nebo chirurgicky. Při chirurgické léčbě může být provedena fertilitu šetřící salpingostomie. Medikamentózní (farmakologická) léčba spočívá v aplikaci methotrexátu s úspěšností 75 % až 96 % v závislosti na vstupní hladině ꞵ-hCG . Jedná se o léčbu bezpečnou s minimem nežádoucích účinků. Neexistuje standardizovaná hranice sérové hodnoty β-hCG nebo velikosti masy ektopické gravidity pro výběr expektační, chirurgické nebo farmakologické léčby. Značný nárůst počtu císařských řezů v posledních desetiletích vedl ke zvýšení výskytu těhotenství v děložní jizvě po císařském řezu. Existuje několik možností, jak řešit tuto diagnózu, ale žádná není jednoznačně preferována. Tato problematiku je v článku také diskutována.

Závěr:  Cílem léčby ektopické gravidity je zvolit bezpečnou a efektivní terapii s nízkým výskytem nežádoucích účinků a zachováním maximální možnosti fertility žen. Při volbě správného postupu jsou nejdůležitější správně nastavená indikační kritéria.

Biografie autora

Borek Sehnal, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Budínova 2, Praha 18081

Gynekologicko-porodnická klinika, Onkogynekologické centrum, Fakultní Nemocnice Bulovka
Budínova 2
Praha 8
180 81

pozice: odborný asistent

Publikováno

2023-02-23