Zkušenosti s rekonstrukcí zanedbaných rozsáhlých porodních poranění zahrnujících poranění análního svěrače

Autoři

  • Petr Hubka GPK 1. LF UK a FNB
  • Mariétou Thiam Service de Gynécologie-Obstétrique Centre Hospitalier Régional de Thiès, UFR des Sciences de la Santé, Université de Thiès, Thiès, Sénégal
  • Lamine Gueye Service de Gynécologie-Obstétrique Centre Hospitalier Régional de Thiès, UFR des Sciences de la Santé, Université de Thiès, Thiès, Sénégal
  • Tomáš Brtnický Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB, Praha, Česká republika

Klíčová slova:

Fekální inkontinence, Porodnictví, Řitní svěrač

Abstrakt

Cíl studie: Shrnutí informací o možnostech rekonstrukce rozsáhlých porodních poranění zahrnujících poranění řitního svěrače.

Metodika: Literární přehled dostupných informací o možnostech rekonstrukce rozsáhlých poranění řitního svěrače a srovnání s vlastními výsledky v podmínkách rozvojového světa.

Závěr: Rozsáhlá porodní poranění hráze jsou závažná poranění, která vyžadují adekvátní a včasnou péči. V podmínkách rozvojového světa mnohem častěji dochází k dehiscenci hráze a následnému rozvoji anální inkontinence. I s odstupem několika let je však naděje na zlepšení stavu při provedení adekvátní sutury.

Publikováno

2023-02-23