Perforace dělohy při nitroděložních výkonech a její řešení

Autoři

  • Daniel Driák Gyn.-por. oddělení Nemocnice Neratovice
  • Borek Sehnal
  • Lucie Jarošová
  • Karolína Dvořáčková

Abstrakt

Souhrn: Cíl: Perforace dělohy je potenciální, ne vzácná komplikace všech nitroděložních výkonů a může být spojena s poraněním okolních orgánů a struktur. Uvádíme přehled incidence, rizikových faktorů, možné prevence, diagnostiky, léčení a dopadu na budoucí reprodukci. Metodika: Systematický přehled dostupných zdrojů byl proveden pomocí PubMed vyhledávače a učebnic českých autorů. Závěr: Některým rizikovým faktorům, které ztěžují přístup do děložní dutiny, lze předejít, jiné zůstávají bez možnosti prevence. Pro pacientky, u nichž vznikla perforace během sondáže, dilatace nebo zavedení tupého a studeného nástroje, bez významnějšího krvácení a jsou hemodynamicky stabilní, se doporučuje observace spíše než bezprostřední revize břišní dutiny. Výjimkou jsou mladé ženy plánující těhotenství, u nichž je indikovaná endoskopická sutura. Revize břišní dutiny se doporučuje u pacientek, u kterých bylo poranění způsobeno elektrickým nebo ostrým nástrojem, laserem, podtlakovou kyretou, které jsou hemodynamicky nestabilní nebo vykazují známky silného krvácení nebo viscerálního poranění.

Publikováno

2022-08-31