Systémový lupus erythematosus (SLE) a sekundární antifosfolipidový syndrom (aPLs II) u rodných sester se sníženou plodností.

kazuistika

Autoři

  • Zdenka Ulcova-Gallova Genetika-Plzen , Parková 1254/IIA a LF UK Plzeň

Abstrakt

Cíl: Těhotenství u žen se základní diagnózou  SLE a sekundárním antifosfolipidovým syndromem  (aPLs II sy) může způsobovat zvýšenou u morbiditu a mortalitu plodu. Vyšetřovali jsme  dvě sestry se stejnou autoimunitní nemocí a velmi podobnou porodnickou anamnézou.

Metodika: Obě sestry byly velmi pečlivě vyšetřeny revmatologicky, gynekologicky, imunologicky, geneticky, a endokrinologicky. V době remize zakladního onemocnění otěhotněly.

Výsledky: Starší sestra však znovu potratila ve 20.týdnu gravidity, druhá dramaticky porodila dceru císařským řezem v 31 týdnu a 5 dní.

Závěr: V naší kazuistice jsme  jsme detailně probrali závažné onemocnění   dvou sester,  SLE a  sekundárním aPls II sy a popsali  jejich následující gravidity. Pouze jedna  ze sester se však  stala šťastnou matkou.

Klíčová slova: Neplodnost, systémový lupus erythematodes, sestry

 

 

Objective: Pregnancies in women with SLE and secondary antiphospholipid syndrome  result in excessive fetal morbidity and mortality. We investigated separately two sisters with the same autoimmune disease and obstetrics complication. We refer retrospective analysis of both sisters suffered from systemic lupus erythematodes and repeated pregnancy losses.

Methods: We used gynecological, immunological, genetic and  endocrinological examination  and looked at the similar relationships between disease activities and severities.

Results: Older sister lost her pregnancy in twenty  weeks again, the second  dramatically delivered her daughter by Caesarean section in 31 weeks and 5 days.

 

 

 

 

Publikováno

2022-06-24

Číslo

Sekce

Gynekologie

Kategorie