Cephalothoracoomphalopagus - vzácný typ spojených dvojčat z pohledu patologa

Autoři

  • Michaela Krajíčková Fakultní nemocnice Bulovka
  • Zuzana Špůrková

Klíčová slova:

těhotenství, spojená dvojčata, pitva

Abstrakt

Cíl studie: Popis případu a autoptický nález u srostlice diagnostikované ve 24. týdnu gravidity. Výsledky: Prezentujeme případ 31 leté ženy, primigravidy, odeslané na gynekologicko-porodnické oddělení naší nemocnice ke konziliárnímu vyšetření pro podezření na spojená dvojčata. Ultrasonografické vyšetření s následnou třídimenzionální (3D) rekonstrukcí obrazu potvrdilo diagnózu srostlice spoejené v oblasti hlavy, hrudníku, horní části břicha a pupečníku (cephalothoracoomphalopagus). Pro vícečetné vady a morfologické abnormality neslučitelné se životem bylo těhotenství ukončeno a srostlice byla následně podrobena autoptickému vyšetření na patologicko-anatomickém oddělení. Pitva potvrdila původní ultrasonografickou diagnózu. Závěr: Cephalothoracoomphalopagus je jedna ze vzácně se vyskytujících forem spojených dvojčat, jejíž přesná incidence není pro malý počet zdokumentovaných případů známa.

Publikováno

2022-08-31

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie