Dostupnost erytrocytových transfuzních přípravků v ČR v letech 2019 - 2021

vyhodnocení dotazníkové akce

Autoři

  • Petr Turek
  • Miloš Bohoněk
  • Dana Galuszkova
  • Zdenka Gašová
  • Jiří Masopust
  • Martin Písačka
  • Renata Procházková
  • Vít Řeháček

Abstrakt

Souhrn

Transfuzní přípravky potřebné pro hemoterapii v ČR vyrábí vzájemně nezávislá zařízení transfuzní služby a poskytují je krevním bankám, které je po posouzení kompatibility vydávají jednotlivým klinickým pracovištím. Údaje o výrobě, distribuci i výdeji transfuzních přípravků v absolutních číslech jsou pravidelně shromažďovány a publikovány. Údaje o tom, zda jsou v dostatečné míře pokrývány potřeby pacientů a klinických pracovišť, však dostupné nejsou. Společnost pro transfuzní lékařství se proto obrátila na jednotlivá zařízení transfuzní služby a krevní banky s prosbou o vyplnění dotazníku zaměřeného na dostupnost transfuzních přípravků červené řady. Z analýzy získaných údajů vyplynulo, že dostupnost transfuzních přípravků červené řady je sice zajištěna a k omezení zdravotní péče pro nedostatek potřebných transfuzních přípravků dochází zcela výjimečně, ale mnohde je tomu tak jen za cenu značného úsilí a při využití náhradních / suboptimálních postupů. Situace se přitom v průběhu let 2019 – 2021 zhoršovala. Varujícím ukazatelem je postupně klesající počet prvodárců, což dále snižuje stabilitu a trvalou udržitelnost systému.

 

Stahování

Publikováno

2023-12-18