Standardizace PET/CT u pacientů s mnohočetným myelomem: Společné doporučení České myelomové skupiny a České společnosti nukleární medicíny

Autoři

 • Martin Havel Klinika nukleární medicíny LF OU a FN Ostrava
 • Tomáš Jelínek Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava
 • Luděk Pour Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
 • Martin Štork Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
 • Jiří Minařík Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
 • Alexandra Jungová Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
 • Ivan Špička I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN
 • Petr Pavlíček Hematologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
 • Jakub Radocha IV. Interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
 • Vladimír Maisnar IV. Interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
 • Marek Wróbel Hematologické oddělení, Onkologické centrum Nový Jičín
 • Michal Sýkora Oddělení klinické hematologie, Nemocnice České Budějovice
 • Jana Ullrychová Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 • Ludmila Muroňová Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava
 • Eva Krčálová Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN Hradec Králové
 • Eva Buriánková Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Lenka Henzlová Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Gabriela Havlová Klinika nukleární medicíny LF OU a FN Ostrava
 • David Zogada Ústav nukleární medicíny VFN v Praze
 • Roman Hájek Klinika Hematoonkologie LF OU a FN Ostrava

Klíčová slova:

mnohočetný myelom, PET/CT, hodnocení léčebné odpovědi, kompletní metabolická odpověď, extramedulární ložisko, paramedulární ložisko

Abstrakt

Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění charakterizované proliferací klonálních plasmatických buněk v kostní dřeni a přítomností paraproteinu v séru a/nebo moči. V posledních letech se pro diagnostiku i pro celý průběh léčby dostává do popředí celotělová zobrazovací metoda pozitronová emisní tomografie (PET) kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT). Její výhodou je zachycení metabolicky aktivních charakteristických ložisek a dobrou detekcí extramedulárních i paramedulárních lézí. Následující text shrnuje společné stanovisko odborníků České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP (ČSNM ČLS JEP) a České myelomové skupiny (CMG) jak k provedení vyšetření PET/CT, tak k jeho hodnocení a reportování. Cílem je sjednotit metodiku vyšetření PET/CT napříč pracovišti v ČR, která bude srozumitelná a jednoznačná.

Stahování

Publikováno

2023-07-10