COVID SKÓRE - PŘÍNOS V PROGNOSTICKÉ STRATIFIKACI NEMOCNÝCH S COVID-19

Covid skóre a prognostická stratifikace nemocných

Autoři

  • Martin Čerňan Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
  • Jarmila Juráňová Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
  • Jana Kadlecová Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
  • Tomáš Szotkowski Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
  • Jana Zapletalová Ústav lékařské biofyziky LF UP a FN Olomouc
  • Tomáš Papajík Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Klíčová slova:

COVID skóre, COVID-19, SARS-CoV-2, prognóza, krevní obraz, rizikové faktory

Abstrakt

COVID SKÓRE - PŘÍNOS V PROGNOSTICKÉ STRATIFIKACI NEMOCNÝCH S COVID-19

Onemocnění COVID-19, způsobené virem SARS-CoV-2, vyvolává řadu změn v krevním obraze. Covid skóre (CS) je proměnná, vypočítaná z 10-ti parametrů krevního obrazu, umožňující predikci závažného průběhu onemocnění COVID-19. Hodnoty CS se mohou pohybovat od 0 do 28. V pilotní práci Linssen et al byla hodnota CS v rozmezí 0-3 asociována s klinicky nekomplikovaným průběhem onemocnění, naopak hodnoty 4 a více predikovaly závažný průběh s potřebou intenzivní péče nebo fatálním koncem. Cílem práce bylo ověřit prognostický potenciál CS v souboru 76 nemocných s prokázanou infekcí COVID-19 vyšetřených ve Fakultní nemocnici Olomouc v průběhu prosince 2021 až února 2022. Celkem 44 (57,9 %) nemocných mělo hodnotu CS v rozmezí 0-3 a 32 (42,1 %) nemocných mělo CS 4 a více. Nemocní s CS 4 významně častěji vyžadovali hospitalizaci na lůžkách intenzivní péče (78,1 vs. 20,5 %, p < 0,0001) a arteficiální ventilační podporu (75,0  vs. 20,5 %, p < 0,0001). Mortalita nemocných byla nesignifikantně vyšší ve skupině s CS 4 ve srovnání s nemocnými s hodnotou CS 0-3 (25,0 vs. 11,4 %, p = 0,119). Práce dále prokázala asociaci mezi hodnotou CS a již známými rizikovými faktory komplikovaného průběhu COVID-19. Medián hodnoty D-dimerů a CRP byl významně vyšší při stanovení diagnózy u nemocných s hodnotou CS 4 (2006,0 vs. 594,5 ug/l, p < 0,0001; resp. 132,6 vs. 36,9 mg/l, p < 0,0001) a signifikantně častěji byla vstupně zjištěna zánětlivá plicní infiltrace (96,9 % vs. 47,7 %, p < 0,0001). Výsledky práce potvrdily prognostický potenciál CS v predikci komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19, s potřebou hospitalizace a ventilační podpory. Při prognostické stratifikaci nemocného je vždy nutné individuálně zvážit i rizikové faktory na straně pacienta, vakcinační status a podanou specifickou protivirovou terapii v kontextu aktuálně dominující varianty viru SARS-CoV-2.

Stahování

Publikováno

2023-10-11