BLASTICKÝ ZVRAT CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Blastický zvrat chronické myeloidní leukemie

Autoři

  • Nikola Curik Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Adam Laznicka Ústav hematologie a krevní transfuze

Klíčová slova:

blastický zvrat, chronická myeloidní leukemie, blasty, blokáda diferenciace, somatické mutace, chromozomové aberace

Abstrakt

Chronická myeloidní leukémie představuje modelové onemocnění, kde identifikace molekulárních mechanismů, zodpovědných za její rozvoj, a jejich terapeutické zacílení vedly k dramatickému zlepšení výsledků léčby. Přesto u malé části pacientů stále dochází při selhání léčby k progresi onemocnění do fáze blastického zvratu. V něm současná léčba téměř vždy selhává s fatálním vyústěním. Následující přehledový článek se zabývá současným stavem poznání molekulární podstaty blastického zvratu a jeho hlavními charakteristikami včetně blokády buněčné diferenciace, zvýšené genové nestability, výskytu chromozomových aberací, somatických mutací a jejich vlivu na prognózu onemocnění. Přináší rovněž stručný náhled na současné možnosti řízení léčby blastického zvratu, jejich úskalí a možné perspektivy.

Stahování

Publikováno

2023-03-22