Tixagevimab-cilgavimab v preexpoziční profylaxi a léčbě onemocnění COVID-19

Autoři

  • Barbora Weinbergerová https://orcid.org/0000-0001-6460-2471
  • Tomáš Kabut Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
  • Jiří Mayer Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Klíčová slova:

tixagevimab, cilgavimab, monoklonální protilátky, vakcinace, preexpoziční profylaxe, léčba, COVID-19, hematologický pacient

Abstrakt

COVID-19 způsobený SARS-CoV-2 představuje již více než dva roky život ohrožující globální pandemické onemocnění, které přispívá k vysoké úmrtnosti. Obzvláště rizikovou skupinou jsou starší jedinci s komorbiditami a imunokompromitovaní nemocní. Úsilí vědeckého výzkumu se proto intenzivně soustředí na vývoj a optimalizaci léčby nemoci COVID-19. Časná léčba SARS-CoV-2-neutralizujícími monoklonálními protilátkami se ukázala „in vitro“ i v klinické praxi jako účinná u pacientů s vysokým rizikem progrese nemoci do těžkého COVID-19 a smrti. Souhrnná práce shrnuje potenciální klinické přínosy nedávno schválené kombinace monoklonálních protilátek tixagevimab a cilgavimab pro prevenci a léčbu COVID-19.

Stahování

Publikováno

2023-01-03