Povrchové markery leukemických kmenových buněk u chronické myeloidní leukémie

Leukemické kmenové buňky u CML

Autoři

  • Dagmar Smitalová Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno https://orcid.org/0000-0001-8842-3937
  • Ivana Ježíšková Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno https://orcid.org/0000-0001-8760-7718
  • Jiří Mayer Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno; Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno https://orcid.org/0000-0003-0567-9887
  • Daniela Žáčková Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno https://orcid.org/0000-0001-9802-8148
  • Martin Čulen Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno https://orcid.org/0000-0002-8710-5352

Klíčová slova:

chronická myeloidní leukémie – leukemické kmenové buňky – markery leukemických kmenových buněk

Abstrakt

I přes značný pokrok v léčbě chronické myeloidní leukémie (CML) pomocí tyrozin-kinázových inhibitorů dosáhne pouze ~ 40 % pacientů setrvalé remise po vysazení léčby. Jednou z příčin je perzistence leukemických kmenových buněk (LSC, z anglického leukemic stem cell), které jsou rezistentní vůči léčbě a přežívají v quiescentní formě v kostní dřeni. LSC tak představují rezervoár pro obnovu nemoci a zdroj mutací, které mohou vést k rezistenci na léčbu a relapsu onemocnění. Ideálním cílem terapie je proto úplná eradikace nemoci včetně LSC, což je problematické kvůli nedostatku terapeutických cílů a vůbec detekci těchto velmi raritních buněk. Proto jsou předmětem intenzivního výzkumu markery leukemických kmenových buněk, které by je umožnily snadněji odlišit od zdravé populace kmenových buněk, přinesly by nové poznatky o samotné biologii LSC, a zároveň posloužily jako potenciální terapeutické cíle. Tato práce shrnuje recentní poznatky z probíhajícího výzkumu a klinických studií týkajících se problematiky povrchových markerů LSC u CML.

Stahování

Publikováno

2023-03-22