Současné možnosti laboratorní diagnostiky heparinem indukované trombocytopenie v České republice

Autoři

  • Petr Sadílek IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
  • Ilona Fátorová IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové
  • Petr Dulíček IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

Klíčová slova:

heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT), laboratorní diagnostika HIT, imunologické testy, funkční testy

Abstrakt

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je závažná komplikace léčby heparinem. Je způsobena protilátkami třídy IgG namířenými proti komplexu destičkový faktor 4 (PF4)/heparin a dochází zde k silné aktivaci krevních destiček. I přes antikoagulační léčbu a trombocytopenii je zde vysoké riziko rozvoje žilní i arteriální trombózy.

Diagnostika HIT vyžaduje jak průkaz klinických symptomů, tak laboratorní potvrzení patogenních protilátek. Laboratorní testy k diagnostice HIT rozdělujeme do dvou skupin, a to na imunologické a funkční. Imunologické (antigenní) testy slouží k detekci protilátek namířených proti komplexu PF4/heparin. Funkční testy jsou založeny na vlastnosti protilátek aktivovat v přítomnosti heparinu dárcovské krevní destičky. Cílem tohoto článku je vytvořit stručný přehled laboratorních testů k diagnostice HIT dostupných v ČR.

Stahování

Publikováno

2022-09-15