Nové trendy v léčbě imunitní trombocytopenie v době pandemie COVID-19

Léčba ITP v době COVID-19

Autoři

  • Kateřina Žibřidová IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
  • Eva Konířová 1. interní klinika - klinika hematologie, 1. LF UK a VFN v Praze
  • Milan Košťál IV. interní hematologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Klíčová slova:

imunitní trombocytopenie, COVID-19, imunosupresivní terapie, agonisté TPO receptoru

Abstrakt

Léčba imunitní trombocytopenie (ITP) doznala v době pandemie COVID-19 některých změn. Kromě tradiční terapie 1. linie se v posledních letech do popředí dostává i terapie agonisty trombopoetinového receptoru a kombinace imunosupresivních terapií. I přesto se stále objevují výzvy v podobě refrakterních případů, které vyžadují agresivnější přístup či terapii novými preparáty mimo schválené indikace nebo v rámci studií. Probíhající pandemie COVID-19 a následný rozmach očkování jsou často jedinou dohledatelnou příčinou nových případů ITP diagnostikovaných v posledních dvou letech.

 

Stahování

Publikováno

2022-09-15