Endokanabinoidy

Autoři

  • PharmDr. Josef Suchopár DrugAgency, a.s., Praha
  • MUDr. Zdeněk Laštůvka Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • Simona Mašková Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • RNDr. Miroslava Alblová Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Klíčová slova:

endokanabinoidy, anandamid, 2-arachidoyl-glycerol, kanabinoidní receptor, proteiny vázající mastné kyseliny, hydrolázy amidů mastných kyselin, lipáza pro monoacyl-glyceroly, kanabinoidy

Abstrakt

Cíl studie: Přehled aktuálních poznatků o endokanabinoidním systému člověka. Endokanabinoidní systém je tvořen kanabinoidními receptory (cannabinoid receptor 1, dále také CB1 a cannabinoid receptor 2, dále také CB2), ligandy těchto receptorů, zejména dvěma „klasickými” endokanabinoidy N-arachidonoylethanolaminem (anandamid, dále také AEA) a 2-arachidonoyl-glycerolem (dále také 2-AG) a transportními systémy. Transportní systémy zajišťují vstup endokanabinoidů do buněk, kde dochází k jejich odbourávání cestou hydrolázy amidů mastných kyselin (fatty acid amide hydrolase, dále také FAAH) nebo lipázy pro monoacyl-glyceroly (monoacylglycerol lipase, dále také MAGL). Endokanabinoidní systém reguluje  řadu fyziologických nebo patologických stavů. O aktuálním zájmu o studium těchto regulaci svědčí v poslední době explozivní nárůst počtu publikovaných prací. Porucha regulace endokanabinoidního systémů je možnou příčinou řady onemocnění. Může k ní docházet jednak při genetickém polymorfismu jejích jednotlivých komponent, ale také při terapii některými léky nebo přírodními látkami, typicky kanabinoidy. Kvůli širokému překryvu regulací fyziologických funkcí endokanabinoidním systémem, je vyvíjeno značné množství léků, jejichž cílem je úprava dysregulace endokanabinoidního systému . Závěr: endokanabinoidní systém patří v organizmu člověka mezi nejvýznamnější regulační systémy s velmi širokým zásahem do fyziologických a patologických stavů. Výsledné konkrétní regulace jsou průsečíkem souhry mnoha enzymů, které se účastní tvorby a odbourávání endokanabinoidů, transportních systémů, které se účastní vstupu endokanabinoidů do buněk, kanabinoidních receptorů a exogenních kanabinoidů, respektive přírodních látek působících na různých místech endokanabinoidního systému. Znalosti v této oblasti mohou přispět ke zlepšení zdravotní péče a ke zvýšení bezpečnosti jejího poskytování.

Publikováno

2022-02-19