Cervikální tuberkulóza u postmenopauzální ženy

Autoři

  • Nikola Prokešová Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
  • Petr Valha
  • Miloš Velemínský
  • Pavla Vítková
  • Adéla Stehlíková

Klíčová slova:

extrapulmonální tuberkulóza, genitální tuberkulóza, děložní cervix, Mycobacterium tuberculosis complex

Abstrakt

Cíl práce: Popis případu extrapulmonální genitální tuberkulózy děložního cervixu u postmenopauzální pacientky.

Typ studie: Kazuistika

Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vlastní pozorování: Do onkogynekologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s. byla referována 66-ti letá pacientka s anamnézou metrorrhagie, ulcerovaného procesu v oblasti děložního cervixu a pochvy, s infiltrací parametrií, serosanguinolentním fluorem a progredující kachektizací.

V rámci diagnostiky bylo provedeno fyzikální vyšetření, kolposkopie, cílená biopsie, mikrobiologické a PCR vyšetření, onkogynekologický ultrazvuk a CT vyšetření.

Klinicky léze imponovala jako pokročilý nádorový proces. V bioptickém vzorku však nebyly detekovány maligní buňky a histopatologický nález odpovídal granulomatosní zánětlivé afekci s obrovskobuněčnými histiocytárními elementy. Metodou PCR vyšetření byla detekována bakteriální DNA původce Mycobacterium tuberculosis complex. Pacientka nastoupila kontrolovanou antituberkulotickou léčbu s pravidelnými gynekologickými kontrolami.

 

Závěr: Tuberkulóza děložního cervixu se vyskytuje raritně. Svým klinickým projevem může imitovat nádorový proces. Diagnostika je založena na průkazu původce a léčba spočívá v dlouhodobém kontrolovaném podávání antituberkulotik v ojedinělých případech i v kombinaci s léčbou chirurgickou.

Publikováno

2022-02-19

Číslo

Sekce

Gynekologie

Kategorie