Faktory zvyšující riziko malignity při nálezu endometriálního polypu v ultrazvukovém obraze

Autoři

  • Petra Vinklerová GPK FN Brno a LF MU
  • Michaela Koblížková Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
  • Michal Felsinger Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
  • Luboš Minář Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
  • Markéta Bednaříková Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
  • Vít Weinberger Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

Klíčová slova:

endometriální polyp, rizikové faktory, endometriální karcinom, velikost polypu, tamoxifen, abnormální děložní krvácení

Abstrakt

Cílem publikace je přinést ucelený přehled rizikových faktorů a jejich vztahu ke vzniku malignity endometria při ultrazvukovém nálezu endometriálního polypu. Přehledová práce byla vytvořená systematickým sběrem a tříděním původních prací, review a metaanalýz se vztahem k problematice endometriálních polypů a riziku přítomnosti malignity. Každý jednotlivý předpokládaný rizikový faktor byl samostatně podroben rozboru literatury. V případě abnormálního děložního krvácení, vyššího věku pacientky a hodnoty BMI se výsledky studií poměrně jednotně shodují na vysokém riziku přítomnosti malignity v děložním polypu. Vysoké riziko mají také pacientky s Lynchovým syndromem. Co se týče potencionálních rizikových faktorů, jako je počet a velikost polypu, diabetes, hypertenze či pozitivní rodinná anamnéza, tak není dostatek dat k jasnému závěru a/nebo se publikované výsledky liší.  

Stahování

Publikováno

2024-02-22