Asistovaná aktivace oocytů

Autoři

Klíčová slova:

oocyt, embryo, IVF, umělá aktivace oocytů, spermie

Abstrakt

Cíl studie: V současné době rychle přibývá nových studií o asistované aktivaci oocytů, která může výrazně zefektivnit celý proces in vitro fertilizace. Oplození oocytů konvenční metodou i pomocí intracytoplazmatické injekce spermie může selhat z důvodu nedostatečné aktivace oocytu. Důvodem bývají zejména odchylky v enzymovém vybavení spermií nebo oocytů či nefunkční aktivační kaskáda. V řadě případů lze oplození dosáhnout užitím umělé aktivace oocytů pomocí aplikace donorů vápníkových iontů na oocyty po mikroinjekci spermie. Názory na bezpečnost a spolehlivost této metody však nejsou jednotné. Cílem práce je prezentovat současné poznatky o asistované aktivaci oocytů a jejímu dopadu nejen na in vitro fertilizaci, ale také na následný embryonální a fetální vývoj.

Metodika: Rešerše relevantní literatury v databázích Web of Science, Scopus, PubMed/Medline.

Výsledky a závěr: Z literárních údajů i vlastních zkušeností autorů vyplývá, že je tato metoda účinná a z hlediska dalšího vývoje embrya, plodu i postnatálního vývoje bezpečná. Byly provedeny rozsáhlé metaanalýzy zaměřené na tuto metodu, které nezjistily negativní dopad nejen na embryonální a fetální vývoj jedince, ale tato metoda neměla negativní dopad ani psychosomatický vývoj narozených dětí.

Stahování

Publikováno

2023-12-18