Relugolix kombinovaná terapie a symptomy děložní myomatózy. Vybrané kazuistiky indikačního spektra a výsledků léčby.

Autoři

  • Robert Hudeček Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno a LF MU
  • Soňa Šimová FN Brno https://orcid.org/0009-0005-0058-2252
  • Jaroslav Klát Gynekologicko - porodnická klinika FN Ostrava, Ostrava
  • Karel Pohl Gynekologická ambulance GYNPOHL s.r.o., Poliklinika ALTES, Kralupy n. Vltavou
  • Aleš Prokopenko Soukromá gynekologicko – porodnická ordinace HEBEMED, Praha
  • Lubomír Mikulášek Centrum Minimálně Invazivní Gynekologické Operativy (CMIGO), Reprodukční Medicíny (CRM), Endometriosy, Adenomyosy (CLEA) & Centrum Léčby Myomů (CLM), Praha
  • Petr Krčál Gynekologie MUDr. Krčál, s.r.o., Gynekologická ordinace – Chlumčany, Chotěšov
  • Aleš Ševčík Gynekologická ambulance, Jihlava
  • Pavel Tomeš Ambulance pro léčbu myomatózy a endometriózy FN Plzeň, Plzeň

Klíčová slova:

relugolix kombinovaná terapie – symptomy děložních myomů

Abstrakt

Souhrn

Cíl: Ilustrační přehled indikací Relugolix kombinovaná terapie (RCT) při řešení symptomů spojených s děložní myomatózou.

Metodika: Soubor komentovaných kazuistik z ambulantní a klinické praxe.

Výsledky: Soubor zahrnuje neinvazivní metodiku definice excesivního menstruačního krvácení pomocí obrázkového záznamu - Pictorial Bleeding Assessment Chart (PBAC). Dále předkládá použití RCT jako fertilitu šetřícího postupu před plánovanou myomektomií a řešení istmického myomu jako děložního faktoru neplodnosti. Komentovány jsou případy RCT adenomyózy u primární sterility a u extragenitálních forem endometriózy. Náhlé příhody spojené s komplikacemi myomatózy v graviditě reprezentuje kazuistika o nekrotizující difúzní myomatóze v puerperiu. Diferenciálně – diagnostické rozpaky adnexalní patologie a myomatózy, RCT jako  finální řešení neúspěšné farmakoterapie a alternativa hysterektomie v premenopauze dokreslují pestré spektrum indikací farmakologické léčby, včetně možností duální terapie RCT s aGnRH.

Závěr: Relugolix kombinovaná terapie jako účinná a bezpečná kauzální léčba rozšiřuje terapeutické spektrum a možnosti specialistů na reprodukční medicínu a registrujících gynekologů. Dostupnost konzervativní léčby v kombinaci s chirurgickou léčbou vede k optimalizaci a vyšší efektivitě terapeutických postupů a zvýšení kvality života žen s myomatózou.

 

Klíčová slova: Relugolix kombinovaná terapie; symptomy děložních myomů;

Stahování

Publikováno

2023-10-30

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie