Metody a techniky ochrany reprodukce u pacientek s endometriózou

Autoři

  • Ingrid Sisková FN Brno
  • Lenka Mekiňová FN Brno
  • Robert Hudeček
  • Michal Ješeta
  • Soňa Šimová

Klíčová slova:

ochrana reprodukce, endometrióza, kryokonzervace embryí, kryokonzervace oocytů, kryokonzervace ovariální tkáně

Abstrakt

Cíl: Endometrióza je chronické onemocnění s relativně vysokou prevalencí v ženské populaci. Jak nemoc samotná, tak i její chirurgická léčba můžou nepříznivě ovlivnit plodnost pacientek. Z toho důvodu se endometrióza nabízí jako možná indikace k ochraně reprodukce metodami kryoprezervace. Cílem práce je prezentovat současné poznatky o možnostech ochrany reprodukce v této subpopulaci.

Metodika: Rešerše relevantní literatury v databázích PubMed/Medline,Web of Science, Scopus.

Výsledky: Ochrana reprodukce metodami kryoprezervace se dosud využívala zejména v péči o onkologicky nemocné ženy. S narůstajícími zkušenostmi se výrazně zvýšila efektivnost i dostupnost těchto metod a indikační spektrum bylo rozšířeno na vybraná benigní onemocnění, jako je právě endometrióza. V současnosti jsou v praxi zavedené tři techniky: kryoprezervace embryí, kryoprezervace oocytů a kryoprezervace ovariální tkáně. Nejčastěji se využívá kryoprezervace oocytů, která je pro pacientku nejvýhodnější a dle dostupných dat představuje efektivní způsob, jak rizikovým pacientkám s endometriózou zvýšit šanci na budoucí graviditu. Smyslem je realizace ochrany reprodukce před plánovaným operačním výkonem.

Závěr: Diagnóza endometriózy negativně ovlivňuje fertilitu žen. Pro část pacientek je řešením ochrana reprodukce metodami kryoprezervace.  K definování přesných, prakticky aplikovatelných, indikačních kritérií, potenciálních rizik postupů a jejich benefitů i nákladové efektivnosti je potřeba dalších klinických studií.

Stahování

Publikováno

2023-12-18