Výsledok pacientky s Herlyn-Werner-Wunderlichovým syndrómom liečenej balónikovou septostómiou – pred- a pooperačný ultrazvukový nález

Autoři

Klíčová slova:

Herlyn-Werner-Wunderlichov syndróm, hemihematokolpos, anomália Mullerovho vývodu, anomália Wolffovho vývodu, obštrukčná genitálna abnormalita

Abstrakt

Herlyn-Werner-Wunderlichov syndróm je vzácna kongenitálna anomália, definovaná triádou vrodených chýb ženského urogenitálneho traktu – homolaterálnou renálnou agenéziou, uterom duplex a obštrukčným hemihematometrokolpom, ktorej etiológia zostáva zatiaľ nejasná. Najčastejšími klinickými príznakmi sú panvová bolesť, dysmenorrhea a hmatateľná hmota v dôsledku hematokolpu alebo hematometra. Vzhľadom na nedávne štúdie sa u týchto mladých pacientok považuje za dominantný nález endometrióza, čo môže vysvetľovať patofyziologický mechanizmus jej vzniku ako výsledok retrográdnej menštruácie. Včasná diagnostika a následná liečba sú dôležité v prevencii rozvoja závažných komplikácií. Klinické a reprodukčné výsledky po drenáži hematometrokolpu sú vo všeobecnosti uspokojivé. Predstavujeme 13-ročnú pacientku s panvovou bolesťou a diagnostikovaným syndrómom OHVIRA liečenú balónikovou septostómiou.

Stahování

Publikováno

2023-12-18

Číslo

Sekce

Gynekologie

Kategorie