Ojedinělý případ živého abdominálního těhotenství u ženy s následnou graviditou v děloze

Autoři

  • Zdeněk Hájek
  • Jaroslava Strupplová
  • Milan Šindlář
  • Jitka Kobilková

Klíčová slova:

živá abdominální gravidita – lokalizace placenty na omentu

Abstrakt

Toto sdělení se týká dnes 40 leté zdravé ženy , která se narodila živá  a zdravá z mimoděložního těhotenství v dutině břišní, s lokalizací placenty na omentu. V době před 40 lety to byla historická kazuistika, neboť v té době lékaři měli jen malé informace o podobném případu ve světě . I dnes, v  době moderní medicíny nacházíme pouze ojedinělé  případy , kdy  se narodí dítě zdravé, bez  vývojových  deformit ,vyvinuté mimo dutinu děložní ( 2,5 ). U této ženy došlo po dvou letech k normální intrauterinní graviditě ukončené císařským řezem a narozením zdravého chlapce.

Stahování

Publikováno

2023-12-18

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie