Vliv stavu pánevního dna na výsledek operačního řešení sestupu pánevních orgánů.

Autoři

  • Jan Dvořák 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy https://orcid.org/0000-0002-0808-2181
  • Tomáš Fučík 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Jaromír Mašata 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Alois Martan 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Kamil Švabík 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Klíčová slova:

sestup pánevních orgánů, chirurgická léčba, reoperace, pánevní dno, musculus levator ani

Abstrakt

Sestup pánevních orgánů (POP) je častou diagnózou s incidencí v populaci až 50 %. POP způsobuje omezení v běžném životě a snižuje kvalitu života pacientek. Terapie je buď konzervativní v podobě fyzioterapie nebo užití různých typů pesarů, eventuelně při nevhodnosti či selhání konzervativní léčby je zvoleno operační řešení. Avulzní poranění musculus levator ani (MLA) patří mezi nejvýznamnější faktory pro vznik POP. Nezanedbatelná část pacientek podstupuje operace pro sestup opakovaně. Studie ukazují, že stadium POP a avulzní poranění levátoru je spojeno se zvýšeným rizikem rekurence sestupu. Ultrazvuková diagnostika poranění MLA může lépe předpovědět riziko rekurence POP. Hodnocení funkce pánevního dna je důležité pro volbu operačního řešení POP.

Stahování

Publikováno

2023-12-18