Preeklampsie a diabetes mellitus

Autoři

  • Markéta Hornová Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
  • Patrik Šimják
  • Kateřina Anderlová

Klíčová slova:

preeklampsie – proteinurie – pregestační diabetes mellitus – gestační diabetes mellitus – uteroplacentární insuficience – kyselina acetylsalicylová – pozdní komplikace preeklampsie

Abstrakt

Preeklampsie je závažným těhotenským onemocněním, které komplikuje 2 až 7 % těhotenství. Způsobuje komplikace u matky (orgánová dysfunkce) i plodu (porucha perfuze placenty a fetální růstová restrikce). Těhotné ženy s pregestačním diabetem mají 3-4x vyšší riziko rozvoje preeklampsie, u žen s gestačním diabetem je riziko 1,3x vyšší (24, 26). Riziko preeklampsie zvyšuje neuspokojivá kompenzace diabetu, již přítomná diabetická nefropatie, retinopatie a délka trvání diabetu. Prevencí rozvoje preeklampsie je screening a v indikovaných případech užívání kyseliny acetylsalicylové nejpozději od 16. týdne těhotenství do 36. týdne těhotenství. Preeklampsie je zároveň rizikovým faktorem pro rozvoj diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění v budoucím životě ženy, proto je doporučena důsledná dlouhodobá dispenzarizace žen s anamnézou preeklampsie.

Stahování

Publikováno

2023-12-18