Domáce pôrody ako „právo“ pacientok v kontexte medicíny, legislatívy a judikatúry súdov

Autoři

Klíčová slova:

domáci pôrod, pôrod mimo nemocnice, nízkorizikové tehotenstvo, úmrtnosť matiek, perinatálna úmrtnosť

Abstrakt

V súčasnej dobe preferuje stále viac žien v Čechách a na Slovensku plánovaný pôrod v domácom prostredí pred pôrodom v nemocnici napriek tomu, že nemocnica poskytuje pre rodiace ženy bezpečné prostredie, vďaka možnosti v prípade komplikácií kedykoľvek zasiahnuť. Tieto ženy považujú pôrod za prirodzený proces, pričom pôrodnícku starostlivosť vnímajú častokrát ako zbytočnú. Podľa WHO sa dá pôrod definovať ako fyziologický len retrospektívne, po pôrode. Aj keď ženy môžu rodiť bez potreby lekárskej starostlivosti, nie je možné vopred identifikovať rodičky a novorodencov, ktorí budú počas pôrodu vyžadovať nejakú intervenciu. Hoci sa plánovaný domáci pôrod spája s menším počtom materských zásahov a vyššou pravdepodobnosťou spontánneho vaginálneho pôrodu, spája sa taktiež s dvoj až trojnásobne vyšším rizikom úmrtia novorodencov v porovnaní s plánovaným pôrodom v nemocnici.

Stahování

Publikováno

2023-10-30