Účinnost vakcinace proti lidskému papilomaviru v prevenci recidivy těžké cervikální léze

Autoři

  • Borek Sehnal Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Budínova 2, Praha 18081 https://orcid.org/0000-0003-2622-2181
  • Tomáš Pichlík
  • Michael J. Halaška
  • Monika Větrovská
  • Anna Babková
  • Jana Drozenová
  • Helena Robová
  • Lukáš Rob

Klíčová slova:

lidský papilomavirus, HPV, HPV vakcína, cervikální prenaceróza, účinnost, recidiva, očkování

Abstrakt

Cíl: Přehled současných znalostí o účinnosti vakcinace proti lidskému papilomaviru (HPV – human papillomavirus) v prevenci recidiv
těžké cervikální léze po excizní chirurgické léčbě. Metodika a výsledky: HPV infekce je nezbytná pro rozvoj většiny cervikálních prekaceróz a karcinomů děložního hrdla. V současnosti jsou na trhu dostupné tři profylaktické vakcíny proti HPV infekci bivalentní Cervarix, kvadrivalentní Gardasil (dříve Silgard) a nonavalentní Gardasil9. Všechny tři profylaktické vakcíny vykazují vysoký účinek v prevenci rozvoje prekancerózních lézí. Nejvyšší účinnosti je dosaženo v populaci HPV naivních jedinců. Standardní léčbou závažných cervikálních prekanceróz je jejich chirurgická excize. Avšak doporučené postupy týkající se očkování proti HPV v době konizace nejsou jasně ustanoveny. Ženy s dia gnózou těžké cervikální léze většinou nebyly dosud očkovány proti HPV, proto je přínosné porozumět důležitosti a účinnosti HPV vakcinace v době konizace při prevenci recidivujících prekancerózních lézí. Přesná hodnota vakcinace proti HPV v kontextu chirurgické excize prekancerózních lézí zůstává nejasná, ale očkování je rozhodně cenné při snižování rizika recidivy. Zdá se, že načasování očkování před zákrokem je výhodnější. Ideální doba očkování však není stanovena. Na ně kte ré z těchto otázek pravděpodobně odpoví výsledky probíhajících randomizovaných kontrolovaných studií. Závěr: Adjuvantní HPV vakcinace v rámci chirurgické léčby cervikální předrakovinové léze je výrazně spojena se sníženým rizikem recidivy. Očkování proti HPV by mělo být silně zváženo jako adjuvantní léčba zejména u mladých pacientek podstupujících konizaci pro těžkou cervikální lézi.

Biografie autora

Borek Sehnal, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Budínova 2, Praha 18081

Gynekologicko-porodnická klinika, Onkogynekologické centrum, Fakultní Nemocnice Bulovka
Budínova 2
Praha 8
180 81

pozice: odborný asistent

Stahování

Publikováno

2023-08-25

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie