Implementace ERAS protokolu v gynekologii a onkogynekologii: zhodnocení pilotní studie

Autoři

  • Tomáš Brtnický Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka a 1. LF UK
  • Markéta Malecová Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
  • Peter Koliba Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
  • Petr Hubka Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
  • Petra Sládková Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace FN Bulovka, Praha
  • Daniel Hodyc Advance Hospital Analytics, Praha
  • Magdalena Škodová Advance Hospital Analytics, Praha
  • Michal Zikán Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha

Klíčová slova:

Enhanced Recovery After Surgery, implementace, adherence

Abstrakt

Souhrn

Cíl: Popis průběhu implementace a vyhodnocení úspěšnosti dodržování doporučených postupů ERAS protokolu v podmínkách českého zdravotnictví.

Soubor a metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 163 pacientek od března do září 2022, tedy celkem 7 měsíců. Pacientky byly podle typu operačního výkonu rozřazeny do tří skupin. Klinický protokol: onkogynekologie, hysterektomie a laparoskopie. Implementace probíhala ve třech fázích (příprava, samotná implementace protokolu a vyhodnocení).

Výsledky a závěry: Hlavním hodnotícím kritériem byla míra dodržování jednotlivých doporučení (tzv. adherence). Ve všech třech skupinách byla souhrnná adherence 90 % a více. Koncept ERAS jsme na základě pilotních výsledků na našem pracovišti vyhodnotili jako dobře implementovatelný nástroj pro gynekologická pracoviště v podmínkách českého zdravotního systému.

Stahování

Publikováno

2023-10-30

Číslo

Sekce

Gynekologie a porodnictví

Kategorie