Morbídne adherentná placenta ako príčina peripartálnej hysterektómie v Slovenskej republike v rokoch 2012-2020

Autoři

  • MUDr. Adam Adamec I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0000-0002-2401-6811
  • MUDr. PhDr. Mária Vargová I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0000-0001-5136-9869
  • MUDr. Dominika Kotríková I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0000-0002-3347-0151
  • MUDr. Liam McCullough I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0009-0002-9237-7472
  • MUDr. Diana Kanásová I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0009-0006-8069-2781
  • MUDr. Jakub Daniš I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0009-0004-4952-9658
  • MUDr. Rebeka Gabal I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava https://orcid.org/0009-0001-2417-0915
  • Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
  • MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
  • Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. I. gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava

Klíčová slova:

morbídne adherentná placenta, peripartálna hysterektómia, cisársky rez, placenta praevia, závažné pôrodnícke krvácanie, morbidly adherent placenta, peripartum hysterectomy, caesarean section, severe peripartum haemorrhage

Abstrakt

Cieľ. Hlavným cieľom práce bolo posúdiť prípady peripartálnych hysterektómií v súvislosti s morbídne adherentnou placentou v Slovenskej republike.

Súbor a metodika.  Retrospektívne boli analyzované prípady morbídne adherentnej placenty riešené peripartálnou hysterektómiou v Slovenskej republike od 01.01.2012 do 31.12.2020. Údaje boli získané zo štandardizovaných anonymných dotazníkov.

Výsledky. Incidencia morbídne adherentnej placenty bola 0,39 na 1 000 pôrodov. Peripartálna hysterektómia bola vykonaná u 151 (89,9 %) žien s morbídne adherentnou placentou (38,0 % všetkých peripartálnych hysterektómií). Placenta accreta bola zastúpená v 56,3 %, increta v 28,5 % a percreta v 15,2 %. V 60 (39,7 %) prípadoch išlo o kombináciu s placentou praeviou. V 112 (74,2 %) prípadoch bola morbídne adherentná placenta diagnostikovaná až v čase pôrodu. Neúspešný výkon na záchranu uteru predchádzal hysterektómiu v 23 (15,2 %) prípadoch. Medián odhadovanej strata krvi bol 1 500 ml. Transfúzia erytrocytov bola podaná u 138 (91,4 %), čerstvá mrazená plazma u 118 (78,2 %), koncentrát fibrinogénu u 39 (25,8 %) a kyselina tranexámová u 25 (16,6 %) pacientok. Prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti potrebovalo 58 (38,4 %) žien.  Úmrtnosť pacientok bola 1,3 %.

Záver. V posledných rokoch na Slovensku stúpol výskyt morbídne adherentnej placenty, peripartálnej hysterektómie, ale aj cisárskych rezov. Analýza prípadov poukazuje na potrebu zlepšenia prenatálnej diagnostiky a manažmentu morbídne adherentnej placenty.

Stahování

Publikováno

2023-10-30

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie