Diagnostika komplikovaných gynekologických zánětů pomocí výpočetní tomografie – zkušenosti jednoho centra

Autoři

  • Eva Korčáková FN Plzeň
  • Jiří Ferda Klinika zobrazovacích metod LF a FN Plzeň
  • Jiří Presl Gynekologicko-porodnická klinika, LF a FN Plzeň

Klíčová slova:

Tuboovariální absces, Výpočetní tomografie, tekutinová kolekce

Abstrakt

Cílem tohoto článku je seznámit odbornou veřejnost s našimi zkušenostmi s CT diagnostikou tekutinových kolekcí u žen, u nichž je klinicky podezření na komplikovaný pánevní zánět či komplikaci po gynekologické operaci. Prezentujeme diagnostické rozpaky, které řeší radiolog včetně diferenciálních diagnóz. Zabýváme se i přínosem pro odesílajícího gynekologa, diskutujeme i možnou diskrepanci mezi jeho očekáváním a výsledkem vyšetření.

Stahování

Publikováno

2023-12-18