Effect of umbilical cord drainage after spontaneous delivery to the third stage of labor

Autoři

  • Erik Dosedla Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ Košice-Šaca
  • Petra Gašparová
  • Zuzana Ballová
  • Martina Sitáš
  • Pavel Calda

Abstrakt

Drenáž pupočníka zahŕňa uvoľnenie Peánových klieští z pupočníka po oddelení novorodenca z maternálneho konca pupočníka. Následne dochádza k vyprázdňovaniu krvi z placenty. Tento postup je súčasťou aktívneho vedenia III. doby pôrodnej (TSL – third stage of labor). Cieľ: Táto štúdia je určená na poskytnutie poznatkov o dĺžke trvania tretej doby pôrodnej a riziku retencie placenty pri použití drenáže pupočníka, a pri postupe bez drenáže pupočníka. Materiál a metodika: Prospektívnej randomizovanej štúdie manažmentu TSL sa zúčastnilo 600 pacientiek. Pacientky boli rovnomerne rozdelené do dvoch skupín s drenážou pupočníka (300) a bez drenáže pupočníka (300). TSL bola aktívne vedená odporúčaniami FIGO (the International Federation of Gynecology and Obstetrics). Sledovali sme trvanie TSL a retenciu placenty po 30 min. Výsledky: Priemerné trvanie TSL bolo 6,8 ± 0,4 min v skupine s drenážou a 11,6 ± 0,8 min v kontrolnej skupine. Dospeli sme k záveru, že drenáž pupočníka významne skracuje trvanie TSL (p = 0,026), ako aj znižuje riziko retencie placenty. V skupine, s použitou drenážou pupočníka sa retencia placenty 30 min po pôrode plodu vyskytla v čtyroch prípadoch, kým v druhom súbore sa vyskytla v 14 prípadoch (RR 3,62; 95% CI 1,18–11,14). Záver: Predpokladáme, že pri drenáži pupočníka dochádza ku kolabovaniu tenkostenných uteroplacentárnych ciev skôr, čo spôsobuje krvácanie z týchto ciev medzi placentu a stenu maternice, a týmto mechanizmom dochádza k včasnejšiemu odlúčeniu placenty. Samozrejme, že drenáž pupočníka je len jedným z krokov algoritmu aktívneho vedenia tretej doby pôrodnej podľa FIGO.

Stahování

Publikováno

2023-08-25

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie