STARÉ A NOVÉ POHĽADY NA FUNKČNÚ MORFOLÓGIU VAJÍČKOVODOV A ICH VÝZNAM PRE GYNEKOLOGICKÚ PRAX

Autoři

  • Ivan Varga Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
  • Natália Hamranová
  • Natália Hocinec
  • Jozef Záhumenský
  • Mária Csöbönyeiová
  • Martin Klein
  • Claudia Feitscherová

Abstrakt

Vajíčkovod, akú súčasť vnútorných pohlavných orgánov ženy, je jediným trubicovým orgánom ľudského tela, ktorý aj za fyziologických podmienok vykonáva transportnú funkciu v oboch smeroch. Smerom do dutiny maternice posúva oocyt uvoľnený počas ovulácie, resp. rané embryo; smerom k abdominálnemu ústiu transportuje spermie. Vajíčkovod má však mnoho ďalších unikátnych funkcií, ako napríklad selekcia spermií ako jeden z mechanizmov zabránenia polyspermatického oplodnenia, či tvorba unikátnej tubárnej tekutiny, ktorá je dôležitá nie len pri samotnom oplodnení, ale pred oplodnením aktivuje spermie a vyživuje embryo počas transportu do dutiny do maternice. V prvej časti nášho prehľadu literatúry prinášame pohľad do histórie. V rámci neho chceme čitateľom priblížiť, ako vajíčkovody vnímali slávni anatómovia 16. a 17. storočia Gabriele Falloppio a Reiner de Graaf. Nasleduje prehľad aktuálnych anatomických, embryologických a histologických poznatkov, ktoré sú dôležité aj pre lepšie porozumenie patologickým stavom postihujúcich vajíčkovod, ako tubárna infertilita alebo tubárna gravidita. Práve v rámci morfológie vajíčkovodu boli ostatné roky potvrdené tak zásadné objavy, ako jedinečný mechanizmus prúdenia lymfy v sliznici vajíčkovodu, prítomnosť imunologicky aktívnych supresorových T- lymfocytov v rámci epitelu vajíčkovodu, či novoobjavená populácia buniek – telocytov - s pacemakerovou aktivitou v rámci svaloviny.

Publikováno

2023-02-23