Epidermolysis in a newborn of a mother affected by COVID- 19 in the 3rd trimester of pregnancy

Autoři

  • Erik Dosedla Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ Košice-Šaca
  • Petra Gašparová Pavol Jozef Safarik University in Kosice Faculty of Medicine, Department of Gynaecology and Obstetrics Hospital Agel Košice-Šaca Inc., Košice-Šaca, Slovak Republic https://orcid.org/0000-0002-6354-6911
  • Zuzana Ballová Pavol Jozef Safarik University in Kosice Faculty of Medicine, Department of Gynaecology and Obstetrics Hospital Agel Košice-Šaca Inc., Košice-Šaca, Slovak Republic https://orcid.org/0000-0002-0605-948X
  • Kamila Radaljová Neonatology Department of Hospital Agel Košice-Šaca Inc., Košice-Šaca, Slovak Republic https://orcid.org/0000-0002-6085-1953
  • Pavel Calda Charles University, Prague, First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Department of Gynaecology and Obstetrics, Prague, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-2903-5026

Klíčová slova:

COVID-19

Abstrakt

COVID-19, vyvolaný koronavírusom 2 spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndrómom (SARS-CoV-2), je v súčasnosti pandémiou. Aj keď sa táto infekcia prejavuje predovšetkým respiračnými príznakmi, zvyšuje sa počet hlásených mimopľúcnych prejavov, vrátane dermatologických. Skupina tehotných žien je obzvlášť náchylná na respiračné ochorenia, ale pokiaľ ide o COVID-19, stále máme len obmedzené údaje o priebehu infekcie v tehotenstve v súvislosti s možnosťou vertikálneho prenosu. Prezentujeme prípad 30-ročnej neočkovanej pacientky s anamnézou prekonanej infekcie COVID-19 v 7. mesiaci tehotenstva a perzistujúcimi kožnými léziami. Pacientke sa narodil zrelý novorodenec s epidermolytickými léziami na bulóznom podklade. V diferenciálnom diagnostickom procese bol u novorodenca vylúčený Stafylokokový syndróm obarenej kože a bulózna epidermolýza. Vzhľadom na klinický nález a epidemiologickú anamnézu matky predpokladáme možný vertikálny prenos COVID-19 s kožnou manifestáciou ochorenia u novorodenca.

Publikováno

2023-02-23

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie