Akutní postpartální inverze dělohy s laparotomickou repozicí – kazuistika

Laparotomic reposition of acute postpartal uterine inversion – case report

Autoři

  • Monika Uhlířová Nemocnice Třebíč p.o.
  • Michal Málek Nemocnice Třebíč p.o.

Klíčová slova:

inverze dělohy, mateřská mortalita, peripartální život ohrožující krvácení

Abstrakt

Akutní inverze dělohy je vzácnou, ale jednou z nejzávažnějších komplikací porodu. Tento stav je definován jako zhroucení děložního fundu do dutiny děložní. Mateřská mortalita a morbidita se při akutní inverzi dělohy uvádí v 41%. V terapii inverze děložní je důležitá včasná diagnostika, protišoková opatření a co nejrychlejší snaha o manuální repozici. Pokud se manuální repozice nedaří, je nutno přistoupit k repozici laparotomické. Po úspěšné repozici je doporučeno podání uterotonik k profylaxi reinverze, případně zavedení vaginální tamponády. Při neúspěchu repozice postpartální hysterektomie. Cílem práce je prezentace kazuistiky z našeho pracoviště.

Publikováno

2023-04-21

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie