Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu

Autoři

  • Veronika Fulová Fakultní nemocnice Olomouc, Porodnicko-gynekologická klinika, Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • Radovan Pilka

Klíčová slova:

předčasný odtok plodové vody před termínem porodu, intraamniální infekce

Abstrakt

Cíl práce: Cílem předložené práce je shrnutí současných znalostí o patofyziologii předčasného porodu v souvislosti s předčasným odtokem plodové vody.

Typ studie: Přehledová studie

Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Metodika: Analýza literárního přehledu a vlastních zkušeností zabývající se problematikou předčasného odtoku plodové vody.

 

 Závěr: Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím neonatální morbiditu a mortalitu je gestační stáří. Časná novorozenecká sepse se s vysokým rizikem vyskytuje po předčasném odtoku plodové vody spojeným se zánětlivými komplikacemi.

 

Klíčová slova: předčasný odtok plodové vody před termínem porodu, intraamniální infekce

Publikováno

2023-02-23