Pacientka s primárním adenokarcinomem apendixu metastazujícím do ovaria

Autoři

  • Andrea Frgálová Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Agel, Prostějov
  • Radim Marek Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
  • Dušan Klos I.chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
  • Jiří Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
  • Radovan Pilka Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

Klíčová slova:

adenokarcinom apendixu, sekundární tumor ovaria

Abstrakt

Cíl práce: Cílem práce je upozornit na obtížnost diferenciální diagnostiky vzácného adenokarcinomu apendixu a histologickou různorodost ovariálních tumorů.
Typ práce: Kazuistika a literární přehled
Kazuistika: Prezentujeme případ 62-leté pacientky odeslané ošetřujícím gynekologem pro nález asymptomatického adnextumoru diagnostikovaného při běžné preventivní prohlídce. Na základě předoperačních vyšetření bylo vysloveno podezření na maligní tumor ovaria. Byl proveden standardní operační výkon v rozsahu hysterektomie s oboustrannou adnexectomií, totální omentektomie, appendektomie, pelvická a paraaortální lymfadenektomie. Definitivní histopatologický rozbor odhalil, že se jednalo o sekundární ovariální tumor, přičemž primárním ložiskem se ukázal být adenokarcinom apendixu.
Závěr: Až 25% všech ovariálních tumorů představují sekundární metastatické tumory. V diferenciální diagnostice pravostranných adnextumorů by mělo být pomýšleno i na neoplazie apendixu. Ty mohou během zobrazovacích vyšetření vzhledem ke své lokalizaci tumor ovaria pouze imitovat nebo mohou být primárním origem metastaticky postiženého ovaria jako v našem případě.

Publikováno

2022-08-31

Číslo

Sekce

Gynekologie

Kategorie