SARS-CoV-2 placentitis jako příčina intrauterinního úmrtí plodu u pacientky s infekcí COVID-19 a probíhajícím HELLP syndromem - kazuistika

Autoři

  • Jana Kouřilová Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Znojmo

Klíčová slova:

Placentitis, COVID-19, těhotenství, HELLP syndrom

Abstrakt

Cíl práce:

Prezentujeme případ intrauterinního úmrtí plodu v důsledku poškození placenty placentitidou způsobenou infekcí SARS-CoV-2 při probíhajícím onemocnění Covid-19 a zároveň probíhající HELLP syndrom.

Kazuistika:

V kazuistice popisujeme pacientku, u které došlo při probíhající infekci Covid-19 k intrauterinnímu úmrtí plodu a rozvoji HELLP syndromu. Jako příčina intrauterinního úmrtí plodu byla označena placentitida způsobená infekcí SARS-CoV-2. Po ukončení gravidity došlo u pacientky ke zlepšení symptomů onemocnění Covid-19 a také k postupné úpravě laboratorních a koagulačních parametrů.

Závěr:

Infekce virem SARS-CoV-2 v graviditě může být komplikována vznikem SARS-CoV-2 placentitidy, která může způsobit intrauterinní úmrtí plodu. Infekce Covid-19 může mít také podobné znaky jako HELLP syndrom a proto je třeba pečlivé monitorování těhotných s nemocí Covid-19.

Publikováno

2022-08-31

Číslo

Sekce

Porodnictví

Kategorie